Africké bubnování pro školy

Výukový program – Workshop afrického bubnování je neotřelou zábavnou aktivitou pro žáky základních a středních škol
Tento program je zaměřený na několik oblastí:
drum-25668 pěstování spolupráce a komunikace mezi žáky
drum-25668 rozvoj hudebnosti, rytmu prostřednictvím hry na originální africké bubny
drum-25668 rozvoj povědomí o globálních souvislostech
drum-25668 aktivní hudebně – relaxační zábavné techniky
drum-25668 zapojení všech žáků třídního kolektivu

 

Co můžeme nabídnout (v čem jsme profíci):
drum-25668 Oživení předmětů hudební výchova nebo zeměpis, školních akcí a projektů
drum-25668 15-ti letou zkušennost s pořádáním workshopů a kurzů
drum-25668 Vybavení – originální africké bubny „djembe nebo dunduny“ pro každého žáka
drum-25668 Profil lektora: hudební pedagog (učitel na ZUŠ, dříve na ZŠ i SŠ), muzikant Mgr. Karel Cvrk, zakladatel bubenické školy DUTETI, tvůrce originální metodiky výuky
drum-25668 Flexibilní domluva – hodinové pořady můžeme přizpůsobit školním hodinám. Lze spojit třídy, skupiny nebo stupeň, zapojit pedagogy nebo rodiče.
drum-25668 Lze uspořádat na Vaší škole ve vhodných prostorách nebo na jiném v místě, v případě šumperského okresu můžeme nabídnout zázemí na SVČ Doris Šumperk.
drum-25668 Příznivá cena
drum-25668 Naplnění tří průřezových témat RVP (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a socíální výchova – komunikace, kooperace, kreativita, Kulturní diference…)
drum-25668 Nejvhodnější je program pro žáky 2. stupně ZŠ a pro studenty SŠ, jsme však zvyklí přizpůsobit program žákům 1. stupně a dětem v mateřských školách (zapojujeme indiánské a africké písně, rytmické hry, tvoříme svoje rytmy, říkadla) popř. žákům se speciálně vzdělávacími potřebami.
drum-25668 Workshop lze využít na školní akce a projekty.
Neváhejte nás kontaktovat, těšíme se na Vás 😀

DUTETI

drum3 africa-1251524
 porady pro skoly