Africké bubnování pro školy

Výukový program – Workshop afrického bubnování je neotřelou zábavnou aktivitou pro žáky základních a středních škol
Tento program je zaměřený na několik oblastí:
drum-25668 pěstování spolupráce a komunikace mezi žáky
drum-25668 rozvoj hudebnosti, rytmu prostřednictvím hry na originální africké bubny
drum-25668 rozvoj povědomí o globálních souvislostech
drum-25668 aktivní hudebně – relaxační zábavné techniky
drum-25668 zapojení všech žáků třídního kolektivu
drum-25668 HYGIENICKÁ OPATŘENÍ –  díky zaměření na jednotlivé třídní kolektivy dodržujeme doporučení MŠMT, což je výhodou oproti hromadným akcím typu výchovných koncertů apod. Jsme schopni dodržet další opatření vyžadované školou (rouška či štít pro lektora apod.)

 

Co můžeme nabídnout (v čem jsme profíci):
drum-25668 Oživení předmětů hudební výchova nebo zeměpis, školních akcí a projektů
drum-25668 16-ti letou zkušennost s pořádáním workshopů a kurzů
drum-25668 Vybavení – originální africké bubny „djembe nebo dunduny“ pro každého žáka
drum-25668 Profil lektora: hudební pedagog (učitel na ZUŠ, dříve na ZŠ i SŠ), muzikant Mgr. Karel Cvrk, zakladatel bubenické školy DUTETI, tvůrce originální metodiky výuky
drum-25668 Flexibilní domluva – hodinové pořady můžeme přizpůsobit školním hodinám. Lze spojit třídy, skupiny nebo stupeň, zapojit pedagogy nebo rodiče.
drum-25668 Lze uspořádat na Vaší škole nebo při vhodném počasí i venku před školou popř. v jiných prostorech. 
drum-25668 Příznivá cena 40 – 50 na žáka. U menších škol a akcí, kde nelze počítat účastníky domlouváme individuální cenu za pořady. 
drum-25668 Naplnění tří průřezových témat RVP (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a socíální výchova – komunikace, kooperace, kreativita, Kulturní diference…)
drum-25668 Nejvhodnější je program pro žáky 2. stupně ZŠ a pro studenty SŠ, jsme však zvyklí přizpůsobit program žákům 1. stupně a dětem v mateřských školách (zapojujeme indiánské a africké písně, rytmické hry, tvoříme svoje rytmy, říkadla) popř. žákům se speciálně vzdělávacími potřebami.
drum-25668 Workshop lze využít na školní akce a projekty. Financování je možné ze Šablon (Projektový den, Odborních ve výuce) nebo z Vašeho regionální MAP (kontaktujte regionální MAS).
 
Neváhejte nás kontaktovat, těšíme se na Vás 😀

DUTETI

 
drum3 africa-1251524
 porady pro skoly