DUTETI – škola bubnování

DUTETI je speciální metoda, využívající přirozenou tendenci – přiřazovat ke slyšeným zvukům konkrétní slabiky. Tento zvyk mají bubeníci na všech kontinentech a vzniklo tak několik „bubenických jazyků“ v Africe, Indii, na Blízkém východě i v euroamerickém prostředí.

Jazyk DUTETI vychází ze tří základních úderů při hře na africký buben DJEMBE, používáme však i další údery a zvuky, které využíváme na dalších bubnech při hře dlaněmi (hand-drums: cajon, bonga, conga) nebo paličkami (především africké Dunduny).

Africké a relaxační bubnování je aktivitou, která se zaměřuje nejen na hudební dovednosti, ale také uvolňuje stres a napětí, snižuje krevní tlak, navodí pocit pohody a propojuje pravou a levou hemisféru.

drums-1774281 drum3 IMG_6471 (1) drum1 IMG_6455Naše metodika se přizpůsobuje konkrétní skupině. Pro workshopy s dětmi i dospělými volíme zábavnou formu seznámení s nástroji (především bubny „djembe“ a basovými „dunduny“ se zvonci) a během hodiny dokážeme propojit skupinu základními i jednoduššími africkými rytmy. U mladších žáků a dětí ve školce zapojujeme rytmické hry, africké a indiánské písně, vytváříme svoje rytmy a říkadla.
Při pravidelných kurzech se zaměřujemě na škálu různých rytmů – doprovodné rytmy k písničkám, africké polyrytmy v 6/8 a 8/8 taktu, cvičné rytmy, inspiraci hledáme i v hudbě Latinské Ameriky, Blízkého východu a Asie.
S pokročilejšími skupinami tvoříme vlastní rytmy, hrajeme v netradičních taktech (10/8, 7/8, 9/8..), zapojujeme breaky, sóla, africké písně…

Přestože naše kurzy a workshopy jsou samy o sobě zážitkem či zábavnou formou aktivního trávení volného času, naši kurzisté využívají získané dovednosti i jinde: organizují neformální setkávání s rytmickou improvizací (drum circles), zakládají bubenické formace nebo se uplatňují jako bubeníci v hudebních kapelách.

Hlavním lektorem a tvůrcem metody je muzikant a hudební pedagog Mgr. Karel Cvrk.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *